• Roads4classicS
  • Hoe het begon
  • Privacy beleid

Privacy beleid

Roads4classicS begrijpt dat uw privacy belangrijk voor u is en dat u geeft om hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt. We respecteren en waarderen de privacy van iedereen die deze website bezoekt, roads4classics.com en zoals beschreven in de artikelen 5 en 6 hieronder, verzamelen wij geen persoonlijke gegevens over u tenzij u contact met ons opneemt. Alle persoonlijke gegevens die we verzamelen, zullen alleen worden gebruikt zoals toegestaan door de wet.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door en zorg ervoor dat u het begrijpt. Uw acceptatie van dit privacybeleid wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij uw eerste gebruik van onze site. Als u dit privacybeleid niet accepteert en/of niet mee akkoord gaat, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze site.

1. Informatie over ons

Onze site is eigendom van en wordt beheerd door Roads4classicS, geregistreerd in Haarlem onder KvK nummer 58960163

Geregistreerd adres: Ternatestraat 66, 2022BW, Haarlem, Nederland

Btw-nummer: NL001607750B07

E-mailadres: info@roads4classics.com

Telefoon nummer: +31.653240708

Postadres: Ternatestraat 66, 2022BW, Haarlem, Nederland

2. Wat voor informatie kunt u vinden?

This Privacy Information explains how we use your personal data: how it is collected, how it is held, and how it is processed. It also explains your rights under the law relating to your personal data.

Deze Privacy Informatie legt uit hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken: hoe deze wordt verzameld, hoe deze wordt bewaard en hoe deze wordt verwerkt. Het ligt ook uw rechten toe onder de wet met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

3. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonsgegevens worden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679) (de "AVG") gedefinieerd als "elke informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificeerder".

Persoonsgegevens zijn, in eenvoudiger bewoordingen, alle informatie over u waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Persoonlijke gegevens omvatten voor de hand liggende informatie zoals uw naam en contactgegevens, maar ook minder voor de hand liggende informatie zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-id's.

De persoonlijke gegevens die we gebruiken, worden uiteengezet in artikel 5 hieronder.

4. Wat zijn mijn rechten?

Onder de AVG hebt u de volgende rechten, die wij altijd zullen naleven:

• Het recht op informatie over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Deze Privacykennisgeving moet u alles vertellen wat u moet weten, maar u kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie of om vragen te stellen met behulp van de details in artikel 11.

• Het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. Artikel 10 beschrijft hoe u dit moet doen.

• Het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren als een van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard, niet juist of onvolledig is. Neem contact met ons op via de details in artikel 11 voor meer informatie.

• Het recht om te worden vergeten, d.w.z. het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens die we hebben te verwijderen of anderszins te verwijderen. Neem contact met ons op via de details in artikel 11 voor meer informatie.

• Het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken (d.w.z. te voorkomen).

• Het recht om bezwaar te maken voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een bepaald doel of doeleinden dor ons.

•  Artikel 6 geeft meer uitleg over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.

Als u zich zorgen maakt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, of als u niet tevreden bent met het door ons indienen van een verzoek van u, of anderszins een klacht wilt indienen, neem dan in eerste instantie contact op met ons op via de details in artikel 11, zodat wij ons uiterste best kunnen doen om het probleem op te lossen.

5. Welke persoonlijke gegevens verzamelen jullie?

We kunnen sommige of alle van de volgende persoonlijke gegevens verzamelen (dit kan variëren naargelang uw relatie met ons)

• Naam

• Geboorte datum

• Geslacht

• Adres

• Email adres

• Telefoon nummer

• Betalingsinformatie

• Paspoort/ ID-nummers

• Kenteken van deelnmende voortuig(en)

• nformatie over uw voorkeuren, dieetwensen en interesses

6. Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

Onder de AVG moeten we altijd een wettelijke basis hebben voor het gebruik van persoonlijke gegevens. Dit kan zijn omdat de gegevens noodzakelijk zijn voor onze uitvoering van een contract met u, omdat u hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonlijke gegevens of omdat het in onze legitieme zakelijke belangen is om het te gebruiken. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor een van de volgende doeleinden:

• Verstrek en beheer van uw account en / of boekingen.

•  Onze services aan u leveren. Uw persoonlijke gegevens zijn nodig om een ​​contract/ factuur met u te sluiten.

• Personaliseren en afstemming van onze services voor u.

• Communiceren met u. Zoals bijvoorbeeld het beantwoorden van e-mails of telefoontjes van u.

• U informatie bezorgen per e-mail waarvoor u zich hebt aangemeld (u kunt zich op elk gewenst moment afmelden of afmelden door op de link 'Abonnement opzeggen' in de e-mail te klikken of rechtstreeks contact met ons op te nemen

• Onderzoeken ter verbetering van onze diensten, zoals informatie inwinnen over de ervaring na de reis.

Met uw toestemming en/ of waar dit wettelijk is toegestaan, kunnen we uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden. Dit kan inhouden dat we u per e-mail, telefoon, sms en / of post contacteren met informatie, nieuws en aanbiedingen over onze diensten. U ontvangt geen onwettige marketing of spam. we zullen er altijd aan werken om uw rechten volledig te beschermen en te voldoen aan onze verplichtingen krachtens de AVG en de Privacy en Elektronische Communicatie (EU-richtlijn) Regulations 2003, en u zult altijd de mogelijkheid hebben om u af te melden.

7. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is in het licht van de reden (en) waarvoor deze voor het eerst werd verzameld..

8. Hoe en waar worden mijn gegevens bewaard?

We zullen alleen uw persoonlijke gegevens opslaan of overdragen op onze beveiligingsserver die is beveiligd met een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens volledig worden beschermd volgens de GDPR of volgens gelijkwaardige normen door de wet.

9. Worden mijn gegevens ook gedeeld?

We zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derden voor welke doeleinden dan ook, onder voorbehoud van één belangrijke uitzondering.

In sommige beperkte omstandigheden kunnen we wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te delen, waaronder die van u, als we betrokken zijn bij gerechtelijke procedures of bij het voldoen aan wettelijke verplichtingen, een rechterlijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

10. Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

If you want to know what personal data we have about you, you can ask us for details of that personal data and for a copy of it (where any such personal data is held). This is known as a “subject access request”.

All subject access requests should be made in writing and sent to the email or postal addresses shown in Part 11.

There is not normally any charge for a subject access request. If your request is ‘manifestly unfounded or excessive’ (for example, if you make repetitive requests) a fee may be charged to cover our administrative costs in responding.

We will respond to your subject access request within one month of receiving it. Normally, we aim to provide a complete response, including a copy of your personal data within that time. In some cases, however, particularly if your request is more complex, more time may be required up to a maximum of three months from the date we receive your request. You will be kept fully informed of our progress.

Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, kunt u ons om deze informatie vragen en eventueel een kopie ontvangen. Dit staat bekend als een "subject access request".

Alle verzoeken om toegang tot de gegevens moet schriftelijk worden ingediend en worden verzonden per e-mail of naar het postadres die in artikel 1 worden getoond.

Normaal gesproken worden er geen kosten in rekening gebracht voor een toegangsverzoek. Als uw verzoek 'kennelijk ongegrond of buitensporig' is (bijvoorbeeld als u herhaalde verzoeken indient), kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor het dekken van onze administratieve kosten.

We zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek reageren. Normaal gesproken streven we ernaar om binnen deze tijd een volledig antwoord te geven, inclusief een kopie van uw persoonlijke gegevens. In sommige gevallen echter, met name als uw verzoek ingewikkelder is, kan meer tijd nodig zijn tot een maximum van drie maanden vanaf de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen. U blijft volledig op de hoogte van onze vorderingen.

11. Hoe kan ik jullie contacteren?

Als u contact met ons wilt opnemen over alles wat met uw persoonlijke gegevens en gegevensbescherming te maken heeft, bijvoorbeeld om het inzien van uw gegevens, gebruikt u de volgende gegevens:

Email address: info@roads4classics.com

Telephone number: +31.(0)6.53240708.

12. Wijzigingen in het privacy beleid

We kunnen deze privacykennis van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als we ons bedrijf veranderen op een manier die de bescherming van persoonlijke gegevens beïnvloedt.

Alle wijzigingen worden beschikbaar gesteld op onze website.

Tot slot dit privacybeleid is een onderdeel van onze algemene voorwaarden en wordt beschikbaar gesteld op onze website.

Naar top ˆ