• Roads4classicS - Contact

Registratie formulier

Toertocht code:
Aantal deelnemer(s)
Deelnemer 1
Achternaam
 *
Voornaam
 *
Adress
 *
Postcode
 *
Plaats
 *
Geboortedatum
 *
Telefoon
 *
E-mail
 * *
Nationaliteit
 *
Dieetwensen
 *.
Deelnemer 2
Achternaam
Voornaam
Adress
Postcode
Plaats
Geboortedatum
Telefoon
E-mail
Nationaliteit
Dieetwensen
Deelnemer 3
Naam
Voornaam
Adress
Postcode
Plaats
Geboortedatum
Telefoon
E-mail
Nationaliteit
Dieetwensen
Deelnemer 4
Naam
Voornaam
Adress
Postcode
Plaats
Geboortedatum
Telefoon
E-mail
Nationaliteit
Dieetwensen
Gegevens auto
Merk
 *
Type
 *
Kenteken
 *
Bouwjaar
 *
Betalingsinformatie
Aanbetaling
Direct na ontvangstbevestiging volgens art 2 lid 1, volgt een factuur voor een aanbetaling van 30% van de reissom, dan wel de factuur volgens de offerte voor zover anders is geoffreerd. Iedere factuur moet worden betaald binnen tien (10) dagen na factuurdatum.

Restant reissom
Het restant van de reissom moet uiterlijk zestig (60) dagen voor de dag van vertrek in het bezit zijn van de organisator. De toertochtdeelnemer ontvangt hiervoor in principe geen nieuwe factuur, tenzij toertochtdeelnemer hierom specifiek vraagt of heeft gevraagd.

Inschrijving binnen 60 dagen voor vertrek
Indien de toertocht korter dan zestig (60) dagen voor vertrek wordt geboekt, dient de gehele reissom direct te worden voldaan per (telefonische) overboeking op de bankrekening van de organisator.
Factuurgegevens
Ander factuuradres dan adres contactpersoon?

Naam
 *
Adres
 *
Postcode
 *
Plaats
 *
Telefoonnummer
 *
Opmerkingen
Algemene voorwaarden voor deelname
Please make a selection.
Hierbij verklaar ik de algemene voorwaarden (klik hier voor groepen of klik hier voor individuele reizen) gelezen te hebben en dat ik deze accepteer. De ingevulde gegevens heb ik naar waarheid ingevuld.
Please make a selection.
Ik verklaar in het bezit te zijn van:
- een geldig rijbewijs;
- een geldig kenteken bewijs;
- een geldige APK-keuring;
- een geldig verzekerings bewijs:
- een geldige groene kaart;
- een geldig passpoort (en visum indien van toepassing).
Naar top ˆ